“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

PELERINAJ ÎN ȚARA SFÂNTĂ

16 - 23 Ianuarie 2015

 

E minunat sentimentul că poți fi uneori atât de aproape de Dumnezeu sau că trăieşti experiența apropierii lui Dumnezeu față de tine. Or, a călca pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos poate să te facă să trăiești un astfel de sentiment și să mărturisești asemenea lui Petru pe Muntele Tabor: "Doamne, bine este nouă să fim aici!..." (Matei 17,4).

Acesta este sentimentul dominant, coborând în Grota din Bethleem unde "s-a născut Hristos, Mesia chip luminos" şi unde poți în sfârşit să rostesti, odata cu colinda: "O, ce veste minunată, în Bethleem se arată!" şi să cauți ca nu cumva să sminteşti liniştea ieslei celei dumnezeieşti. Şi-atunci cu adevărat printre lacrimi de bucurie cânți, odată plecat de acolo: "Şi la Bethleem am fost, unde s-a născut Hristos."

Mare este emotia când constați că eşti pe Câmpul Păstorilor, acolo unde îngerii din Cer au vestit la Naşterea Domnului: "Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu şi pe pământ pace şi-ntre oameni bunăvoire" (Luca 2,14).

Apoi, mirarea continuă, constatând cum malul Iordanului este aproape neschimbat, acolo unde Mântuitorul a primit Botezul de la Ioan. Copleșitor este si să constați minunea, aceea din momentul Botezului, pe care Psalmistul o prevestește cu mult timp înainte: "...Iordanul s-a întors înapoi!" (Psalmul 113,4).

SFÂNTA CETATE

Locul cel mai sfânt pentru creştinătate este Sfântul Mormânt, "izvorul învierii noastre".

Drumul se face prin poarta oilor şi începe cu Scăldătoarea Siloamului. In limba arabă Siluan, Shiloah în limba ebraică înseamnă "trimitere" sau " trimis" (Ioan 5).

Se continuă cu Via Dolorosa, cele paisprezece stații cunoscute ca "etape ale suferințelor Mântuitorului", ajungând la Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul Mormânt şi Biserica Învierii. Nu se poate ocoli Mormântul proorocului David sau casa lui Ioan Evanghelistul - locul Cinei celei de Taină.

                                       Pr. Vasile Timiş

 

Mai multe fotografii găsiți aici