“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

PELERINAJ AL PAROHIEI DIN CERVETERI ÎN UKRAINA
 
 

     Un grup de pelerini din Parohia ”Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați” din Cerveteri, de la Parohia ”Înălțarea Sfintei Cruci” din Roma și din alte parohii din Roma, am avut binecuvântarea de a merge în pelerinaj în Ukraina, în perioada 7 – 10 martie. Pelrinajul a fost organizat de Centrul de Pelerinaje ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

     În această binecuvântată călătorie am primit binecuvântarea sutelor de sfinți care s-au nevoit pe aceste meleaguri, vizitând Mănăstirea Goloseev, Mănăstirea Vedenskaia, Lavra Pecerska ( a Peșterilor) din Kiev, unde între sutele de sfinți cu moaște întregi și alți sfinți știuți și neștiuți, am simțit prezența sfinților noștri, de care ne apropie și legătura de sânge, respectiv Sfântul Petru Movilă, întemeietorul Academiei Teologice din Lavra Pecerska și de asemena Sfânta Teodora de la Sihla, ale cărei moaște, deși încă neaccesibile cinstirii credincioșilor, știm că se află acolo.

    Am făcut apoi popas la Mănăstirea Koreț unde ne-am bucurat de calda ospitalitate a maicilor care viețuiesc aici, după care ne-am învrednicit să intrăm la orele dimineții în Lavra Poceaev unde ne-am închinat icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni, care in fiecare zori de zi coboară din înaltul catapetesmei, pentru a da binecuvântare și vindecare celor care vin cu evlavie și nădejde, apoi ne-am închinat Maicii Domnului în locul în care Maica noastră s-a arătat și a rămas ca mărturie, imprimată talpa sfântului picior al acesteia. Am cinstit apoi moaștele Sfinților Cuvioși Iov și Anfilohie, întemeietorii acestei lavre și am vazut peștera în care Cuviosul Iov s-a nevoit.

    Am primit apoi binecuvântarea Sfintei Ana intrând în lacul tămăduitor și rece, ocrotit de rugăciunile acesteia, la Manastirea Sfânta Ana din apropierea Lavrei Poceaev.

   Am intrat apoi în Țara Noastră cu emoția și bucuria întoarcerii Acasă, fiind primiți de Sfântul nostru Voievod Ștefan cel Mare la Mănăstirea Putna, unde am trăit o pagină de istorie mare cât România Mare și o pagină de credință, cât toată Sfânta Scriptură.

    Înveseliți de atâta binecuvântare și fără a mai simți oboseala trupească, am poposit apoi în Cetatea Sucevei, unde Sfântul Ioan cel Nou, care ne cunoaște, pentru că mereu mijlocește pentru noi la Tatăl Ceresc, ne-a primit cu sfântă dragoste.

   Hrăniți cu binecuvântare și cu sfântă bucurie, ne-am întors în Cetatea Romei cea binecuvântată de sutele de mii de Sfinți Mucenici.

   Mulțumim Domnului, Preacuratei Maicii Sale și Sfinților mijlocitori, pentru  comorile duhovnicești pe care fiecare dintre noi le-a dobândit în acest pelrinaj!

  CERVETERI 12 MARTIE 2019

                                                                                                          A consemnat Pr. Liviu Baciu