“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Parohia Forli – pe urmele Mântuitorului în Țara Sfântă

  Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în perioada 17-24 ianuarie 2019, Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Grigorie Teologul" din Forli, a efectuat un pelerinaj în Țara Sfântă, organizat de Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Grupul format din 40 de persoane, barbati, femei, tineri și copii a fost însoțit de preotul paroh Florin Haniș și preoteasa Bianca Haniș.

  Ajunși la Tel Aviv am fost întâmpinați de ghida noastră, Doamna Dorit Keren, o evreică născută în Romania care, pe toată perioada pelerinajului, pe lângă căldura sufletească cu care ne-a însoțit, ne-a oferit o largă gamă de informații geografice, istorice și religioase despre Israel. Toate locurile pe care le-am vizitat au fost îmbogățite cu cântări, rugăciuni și trăire duhovnicească transmise cu mare drag de părintele Florin și preoteasa Bianca.

   Prima zi am trăit-o cu mare bucurie pe malurile Iordanului la Sfințirea Apelor de către Patriarhul Ierusalimului. Apoi, toți credincioșii din grup au fost binecuvântati de părintele Florin în apele Iordanului. Tot în această minunată zi am vizitat Biserica Buna Vestire din Nazaret unde se găsește casa unde Arhanghelul i-a bine-vestit Fecioarei.

Pe urmele Mântuitorului ȋn Țara Sfântǎ, a parohiei din BOLZANO
 

Postul Naşterii Domnului al anului 2018 va rǎmâne ȋn sufletele credincioşilor din Bolzano o amintire binecuvântatǎ pentru toatǎ viaṭa. Un grup de 37 de credincioşi din parohia noastrǎ, ȋn perioada 10-15 decembrie, din mila Domnului şi cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Pǎrinte Siluan am reuşit sa ajungem la Ierusalim, sǎ vedem şi sǎ pǎşim ȋn locurile ȋn care şi-a desfǎşurat activitatea misionara Mântuitorul Hristos, Apostolii şi o mare parte dintre sfinţi.

Betleemul, Hozeva (locul ȋn care a trǎit o perioada de timp Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul şi se aflǎ moaştele Sf. Ioan Iacob ), Muntele Sion, Mormǎntul lui David, Foişorul Cina cea de Tainǎ, , Biserica Naşterii Sf. Ioan Botezǎtorul,Grǎdina Ghetsimani, Mormântul Maicii Domnului, Drumul Crucii ( via Dolorosa ), Golgota, Piatra Ungerii, MORMÂNTUL DOMNULUI, Biserica Învierii, Nazaretul, Cana Galileii, Muntele Tabor, Râul Iordan, plimbarea cu barca pe Marea Galileei, Biserica Ortodoxa Românǎ din Ierusalim şi Ierihon sunt doar câteva dintre obiectivele pe care le-am atins.

Pelerinaj la locurile sfinte parohiile Legnago și Loreggia

 

Din mila lui Dumnezeu în perioada 15-22 Noiembrie 2018, parohiile din Legnago și Loreggia, au organizat împreună un pelerinaj în Țara Sfântă. Astfel, am fost învredniciți de Bunul Dumnezeu, până să ne închinăm în biserica Sf. Gheorghe din Lida, ce cuprinde mormântul sfântului.

În 16 noiembrie ne-am închinat sfintelor moaște ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul la Mănăstirea din Valea Hozevei, apoi ne-am închinat în biserica ridicată în amintirea întâlniri lui Zaheu cu Mântuitorul, apoi am fost la râul Iordan și la mănăstirea Sf. Gherasim de la Iordan.

În 17 Noiembrie ne-am închinat în biserica Nașterii Domnului din Betleem, în mănăstirea Sf. Sava și în mănăstirea Sf. Teodosie, apoi am participat la Sf. Liturghie în biserica Sf. Mormânt.

În zilele ce au urmat, ne-am închinat la locul Schimbării la Față al Mântuitorului Hristos, în Grădina Ghetsimani,   pe muntele fericirilor, în Capernaum, la locul arătării după Sfânta Înviere, de la marea Tiberiadei, în Nazaret la locul Buneivestiri.

Nu puteam de asemenea să nu ne închinăm la Mormântul Maicii Domnului, la locul cinstitei sale Adormiri, la locul Cinei celei de Taina, la puțul lui Iacov din Samaria, precum și în alte locuri importante ce fac parte din istoria Mântuirii noastre.

Pelerinaj în Țara Sfântă 5-12 noiembrie 2018 parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Savona

 

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, în perioada 5-12 noiembrie 2018, Parohia Ortodoxă Română,, Sfântul Proroc Ioan Botezătorul" din Savona a organizat cu ajutorul Centrului de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel un pelerinaj în Țara Sfântă. A fost o experiență unică din viața credincioșilor de a păși pe urmele Mântuitorului, ale Sfinților Apostoli și ale Sfinților Săi. Începând cu Betleemul locul Nașterii Mântuitorului, cu Nazaretul locul Întrupării și al copilăriei, Iordanul locul Botezului, Taborul locul Schimbării la Față, Galileea și Capernaum, unele locuri ale propovăduirii Mântuitorului, Ierusalimul locurile unde a fost prins și Judecat, Răstignit pe Cruce, Înmormântat, Inviat și Înălțat la ceruri, precum și multe alte locuri pe unde a umblat Mântuitorul în lucrarea Sa de pe pământ, Mormântul Maicii Domnului, Biserica Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, unele mănăstiri și nu în ultimul rând cele două Așezăminte Românești din Ierusalim și Ierihon, au făcut ca fiecare pelerin să trăiască momente pline de Har și bucurie duhovnicească.

Unele din aceste trăiri culese în scris pe bilețele anonime de la fiecare pelerin, vin să împărtășească stările și dovada trăirii lor spirituale: ,,Un vis împlinit, un moment unic acest pelerinaj, regăsirea sufletului care trăia în întuneric. Este un loc cu o mare încărcătură spirituală, un loc în care ai fel și fel de stări, îți vine să plângi sau ești fericit, dar totodată te întristezi gândindu-te la cât a suferit Domnul nostru Iisus Hristos pentru noi păcătoșii și totuși El ne iubește." ,,Au fost niște trăiri pe care nu le-am simțit niciodată; au fost lucruri pe care când le auzeam nu credeam, dar uite că Dumnezeu mi-a arătat că nu trebuie să mă îndoiesc de El." ,, Mulțumim lui Dumnezeu că am fost chemați de El și ne-a îndrumat pașii să ajungem până în Țara Sfântă. Nu vom uita niciodată de frumusețea văzută cu ochii noștri." ,,Cuvintele nici ne le prea găsesc...niște emoții care nu se pot descrie în cuvinte...liniște sufletească..." ,,A fost ca o poveste citită de cineva dar trăită de noi. Plecăm cu bucurie și cu dorul de a ne reîntoarce." ,,Am simțit pace, bucurie și căldură sufletească." ,,A fost o experiență de nedescris în cuvinte.

PELERINAJUL PAROHIEI FIRENZE 2 ÎN ȚARA SFÂNTĂ

 

În perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2018, cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Siluan, Parohia Sfânta Muceniță Lucia – Firenze 2 a organizat prin intermediul Centrului de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei un pelerinaj în Țara Sfântă, la care au participat 40 de pelerini. În cele șapte zile ale pelerinajului, credincioșii, însoțiți de Pr. Paroh Ioan Trandafir Bobîrnea și călăuziți de Preacuviosul Pr. Roman de la Așezământul Românesc din Ierusalim, au trăit într-un mod aparte istoria mântuirii neamului omenesc.

Biserica Bunei Vestiri din Nazaret, în incinta căreia Feciora Maria cu pruncul Iisus este reprezentată iconografic după tradițiile a numeroase țări; Biserica Nașterii Domnului din Bethleem, în care se află Peștera ce păstrează steaua de argint cu 14 colțuri, care indică locul Nașterii lui Iisus; Sfințirea Mică a apei și afundarea în râul Iordan, la locul Botezului Domnului; Cetatea Capernaum, centrul activității Mântuitorului, cu impresionantele sale ruine antice; Muntele Fericirilor, la nordul Mării Galileii, cu biserica în formă octogonală și grădina de o rară frumusețe; Biserica Sfinților Apostoli, înconjurată de o mulțime de arbori, plante, flori și păuni, care zugrăveau în minte imaginea Raiului; plimbarea pe Marea Galileii cu corabia de lemn; Biserica Schimbării la Față de pe Muntele Tabor; Biserica Pater Noster, în incinta căreia rugăciunea Tatăl Nostru se găsește imprimată pe plăci de ceramică în circa 170 de limbi; Biserica Ghetsimani cu cele douăspezece cupole, care păstrează piatra rugăciunii Mântuitorului din Ghetsimani; Drumul Crucii, calea străbătută de Mântuitorul Hristos de la locul condamnării la locul răstignirii Sale, tradițional împărțită în 14 opriri, în care se află numeroase biserici și mănăstiri care aparțin diferitelor confesiuni creștine; Biserica Mormântului Maicii Domnului de la poalele Muntelui Măslinilor; Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în care vine an de an în mod minunat Sfânta Lumină în ziua Învierii Domnului, ce păstrează la intrare Piatra Ungerii, pe care a fost așezat Mântuitorul după coborârea de pe Cruce, în apropierea acesteia înălțându-se Altarul Golgotei, care are un disc de argint ce indică locul răstignirii Domnului Hristos, iar sub cupola mare a bisericii afându-se Capela Mormântului Mântuitorului, cu două spații: Încăperea Îngerului și Sfântul Mormânt în care se află Piatra Sfântă de marmură a Mormântului; Biserica de pe Muntele Măslinilor și Capela Înălțării Domnului, care păstrează piatra cu urmele tălpilor Mântuitorului Hristos – toate acestea au făcut ca lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu să atingă în sufletul fiecărui pelerin o profunzime de negrăit, pecetluită de binecuvântarea slujirii Sfintei Liturghii și primirii Sfintei Taine a Euharistiei în Biserica Sfântului Mormânt.