“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

”CINSTIND PE SFINȚII APOSTOLI ÎN LOCURILE PĂTIMIRII LOR”

PAROHIA ”SFINȚII CUVIOȘI SIMEON ȘI AMFILOHIE DE LA PÂNGARAȚI” DIN CERVETERI, ÎN PELERINAJ

LA ROMA, SÂMBĂTĂ 30 IUNIE 2018         

 

                 Am început pelerinajul nostru, cercetând pe Sfântul Apostol Pavel în locul muceniciei sale de la „Abazia delle Tre Fontane”, apoi l-am cercetat în închisoarea în care a stat înainte de mucenicie.

                Am călătorit apoi la „Catocombele Priscillei” în Via Salaria, unde am văzut cum primii creștini ai Romei, ”născuți” în credință, de către Sfinții Apostoli, îi cinsteau pe cei dragi ai lor, trecuți la veșnicele lăcașuri, și am văzut cele mai vechi fresce cu icoane și reprezentări ale istoriei mântuirii noastre. Am avut binecuvântarea să ne închinam înaintea celei mai vechi icoane a Maicii Domnului care s-a păstrat până astăzi într-o claritate care a biruit timpul și în care s-a întipărit veșnicia.  Tot aici, am adus cinstire Sfinților Apostoli, citindu-le Acatistul.

                Ne-am închinat apoi la Sfânta și de Viață făcătoare Crucea Domnului, coroanei de spini, piroanelor si tabliței pe care era scrisă „vina” Mântuitorului, umblând pe pământul sfânt al Ierusalimului, adus de Sfânta Împărăteasă Elena in Basilica „Santa Croce in Gerusalemme”.

                Am văzut apoi pe Sfinții Apostoli care susțin Biserica lui Hristos ca adevărați „stâlpi”, in catedrala ”San Giovanni in Laterano”, unde de asemenea ne-am închinat luminatelor capete ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel, si am făcut amintire și de Sfântul Ioan Botezătorul care arată lumii pe „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”, și  de Sfântul Ioan Apostolul și Evanghelistul, care este „Vulturul teologiei”.

              Am vizitat Baptisteriul catedralei „San Giovanni in Laterano”, unde catehumeni fără număr, încă din vremea Sfântului Împărat Constantin, mărturisind credința, au venit, prin Botez, la Hristos. Tot aici, ne-am închinat la Sfintele Moaște ale Sfântului Ciprian al Cartaginei.

              Am văzut apoi Colosseumul, care după tradiție e locul muceniciei multor creștini, apoi am salutat dacii demni și așezați în pace de pe Arcul lui Constantin, construit după biruința împăratului în bătălia de la Ponte Milvio, ca peste veacuri să rămăna mărturie că biruința este mereu a lui Hristos, prin Cruce.

             Am cinstit apoi lanțul Sfântului Apostol Petru, care în mod minunat s-a unit după ce, mult timp a stat despărțit in două părți, și care stă spre închinare și mărturie în biserica San Pietro in Vincoli, unde de asemenea stă de veghe maiestuoasa statuie a lui Moise, primitorul Legii, mijlocitorul izbăvirii din robie și călăuzitorul în pustie pentru poporul ales, operă a marelui artist al Renașterii Michelangelo.

             Se cuvenea să cercetăm în închisoare și pe Sfântul Apostol Petru, la Biserica din Capitolium numită „San Pietro in Carcere”, unde am văzut locul în care, după tradiție, Sfântul Apostol a fost izbit de perete de către gardieni, cu cistita sa față, rămânându-i imprimat chipul in acest perete. Am văzut apoi celula tenebroasă în care Sfântul Apostol s-a nevoit pentru numele Domnului și unde, după ce a convertit la credința în Hristos pe gardienii care îl păzeau, prin minune a izvorât apă din pământ, pentru ca aceștia să poată fi botezați.

             Ne-am oprit să vedem Columna lui Traian care vorbește prin imagini, cu multă admirație despre vitejii daci și neînfricații luptători romani, ca de un început al plămădirii neamului românesc creștin.

              Ziua de 30 iunie, fiind ziua cinstirii Soborului Sfinților Apostoli, nu puteam să ocolim „Basilica dei Santi Apostoli”, unde ne-am și închinat Sfintelor Moaște ale Sfinților Apostoli Iacob și Filip.

               Mulțumim  Domnului pentru toate darurile Sale și Sfinților Apostoli, Mucenicilor care s-au nevoit pe pământul sfințit al Romei și Maicii Domnului care ne-au ocrotit în călătoria noastră și ne-au ajutat să dobândim cunoaștere, evlavie și dragoste de mărturisire a credinței.

 A consemnat pr. Paroh. Liviu Baciu